TIN MỚI NHẤT

Bản tin VuCert

CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM LÀ GÌ?
CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO QCVN 16:2019/BXD
Những thách thức mới trong cải tiến năng suất
Vai trò của quản lý chất lượng đối với phát triển thương hiệu
Tính bền vững, năng lượng và thay đổi cơ bản của kỹ thuật chuyển tiếp
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam
Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp - Khi trí tuệ là tài sản lớn nhất
Các bước thực hiện thủ tục đánh giá, cấp chứng nhận doanh nghiệp
5S là gì? Hiểu đúng để làm chuẩn.
Tiêu chuẩn ISO 27001-2013 cho hệ thống quản lý an toàn thông tin
Hiểu rõ về ISO 9001-2015
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần hệ thống quản lý chất lượng ISO?
15 loại hàng hóa nhóm 2 sẽ được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu từ 01/7/2018