Tiêu chuẩn ISO 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001


Tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001, được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, cung cấp nền tảng vững chắc cho một hệ thống quản lý năng lượng toàn diện. Dựa trên mô hình PDCA, tiêu chuẩn tích hợp dễ dàng vào các hệ thống quản lý hiện có. Nó được thiết kế để liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng của tổ chức của bạn bằng cách tập trung vào đánh giá năng lượng và giới thiệu quy trình lập kế hoạch năng lượng. Các yêu cầu chính của nó bao gồm thu giữ có hệ thống các luồng năng lượng; danh sách các mục tiêu / mục tiêu năng lượng và kế hoạch hành động; và chi tiết, cơ chế giám sát phù hợp. Ngoài lợi ích hiệu quả, bạn sẽ có thêm sự tự tin và an tâm khi đáp ứng các yêu cầu pháp lý

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng tạo thành một công cụ chính sách hiệu quả và cơ chế dựa trên thị trường để mang lại hiệu quả năng lượng bền vững trong công nghiệp (UNIDO)

Các tiêu chuẩn quản lý năng lượng đang được phát triển để cung cấp cho các tổ chức một lộ trình đảm bảo rằng việc sử dụng năng lượng của họ hiệu quả nhất có thể

Mục đích của Tiêu chuẩn quốc tế này là cho phép các tổ chức thiết lập các hệ thống và quy trình cần thiết để cải thiện hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng và tiêu thụ. Việc thực hiện Tiêu chuẩn quốc tế này nhằm dẫn đến việc giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường và chi phí năng lượng khác có liên quan thông qua quản lý năng lượng có hệ thống. Tiêu chuẩn quốc tế này được áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các tổ chức, không phân biệt điều kiện địa lý, văn hóa hoặc xã hội. Thực hiện thành công phụ thuộc vào cam kết từ tất cả các cấp và chức năng của tổ chức, và đặc biệt là từ quản lý cấp cao.

Tiêu chuẩn quốc tế này quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), theo đó một tổ chức có thể xây dựng và thực hiện chính sách năng lượng, và thiết lập các mục tiêu, mục tiêu và kế hoạch hành động có tính đến các yêu cầu pháp lý và thông tin liên quan đến sử dụng năng lượng quan trọng. Một EnMS cho phép một tổ chức đạt được các cam kết chính sách của mình, hành động khi cần thiết để cải thiện hiệu suất năng lượng của mình và chứng minh sự phù hợp của hệ thống với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc tế này.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 50001

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng

4.1 Yêu cầu chung

4.2 Trách nhiệm của lãnh đạo

4.3 Chính sách năng lượng

4.4 Hoạch định năng lượng

4.4.1 Khái quát

4.4.2 Yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác

4.4.3 Xem xét năng lượng

4.4.4 Đường cơ sở năng lượng

4.4.5 Chỉ số hiệu quả năng lượng

4.4.6 Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động quản lý năng lượng

4.5 Áp dụng và vận hành

4.5.1 Khái quát

4.5.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức

4.5.3 Trao đổi thông tin

4.5.4 Hệ thống tài liệu

4.5.5 Kiểm soát vận hành

4.5.6 Thiết kế

4.5.7 Mua dịch vụ năng lượng, sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng và năng lượng

4.6 Kiểm tra

4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích

4.6.2 Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

4.6.3 Đánh giá nội bộ hệ thống năng lượng

4.6.4 Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

4.6.5 Kiểm soát hồ sơ

4.7 Xem xét của lãnh đạo

4.7.1 Khái quát

4.5.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo

4.5.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo

 

 Có thể bạn quan tâm

Công nhận ISO 15189 là gì?

Công nhận ISO 15189 là gì?Công nhận ISO 15189 là một hoạt động do một tổ chức công nhận có thẩm...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm...

LỢI ÍCH ISO 15189

LỢI ÍCH ISO 15189 Nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều...

ISO 15189 LÀ GÌ?

I. ISO 15189 Là Gì?ISO 15189 (LM.15189) là Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm y tế. ISO...

Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì?

Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì?Chứng nhận IATF 16949:2016 là một hoạt động do một tổ chức chứng...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF 16949:2016

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF...

Lợi ích của chứng nhận IATF 16949

• Sự hài lòng của khách hàngCung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ...

IATF 16949 là gì?

IATF 16949 là gì?IATF 16949 là tiêu chuẩn được biên soạn bởi Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF -...

Công nhận ISO/IEC 17025 là gì?

Công nhận ISO/IEC 17025 là gì?Công nhận ISO/IEC 17025 là một hoạt động do một tổ chức công nhận có...

Đào tạo - Tư vấn – Công nhận Tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn – Công nhận Tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm...

Lợi Ích của ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Năng lực...

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế -...

Chứng nhận ISO 50001:2011 là gì?

Chứng nhận ISO 50001:2011 là gì?Chứng nhận ISO 50001:2011 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011- Uy...

Những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 50001 mang lại

Tiết kiệm chi phí: Sử dụng tiết kiệm năng lượng, từ đó giảm thiểu năng lượng bị hao hụt, giúp doanh...

Tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001, được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, cung cấp nền tảng vững chắc cho một hệ thống quản...

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?Chứng nhận ISO 27001:2013 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO 27001:2013

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO...

Lợi ích của chứng chỉ ISO 27001

Lợi ích của chứng chỉ ISO 27001 mang lạiTại sao hiện nay, chứng chỉ quản lý an toàn thông tin theo...

ISO/IEC 27001 là gì?

ISO/IEC 27001 là gì?ISO/IEC 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh...

Chứng nhận ISO 13485:2016 là gì?

Chứng nhận ISO 13485:2016 là gì?Chứng nhận ISO 13485:2016 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế theo ISO 13485:2016

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản...

Các lợi ích khi áp dụng ISO 13485

Các lợi ích khi áp dụng ISO 13485Thỏa mãn khách hàngĐáp ứng các yêu cầu pháp luật về chất lượng &...

Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong...

Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?Chứng nhận ISO 45001:2018 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề...

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001?

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý OH&S sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động...

Tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức...

LỢI ÍCH CỦA ISO 22000?

LỢI ÍCH CỦA ISO 22000? Lợi ích của ISO 22000?10 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm...

Chứng nhận ISO 22000:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 22000:2018 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền tiến hành...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO...

ISO 22000 là gì? Tại sao bạn cần có tư vấn ISO 22000?

ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 ban...

Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền tiến hành...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

Hợp tác với các tổ chức chứng nhận ISO 14001:2015 uy tín nhất để đảm bảo chứng chỉ của bạn có công...

ISO 14001:2015 sẽ mang lại những lợi ích gì với doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn?

. Tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu: Hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường luôn được toàn xã...

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác...

Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?Chứng nhận ISO 9001:2015 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

Lợi ích của ISO 9001:2015

1. Tăng uy tín và hình ảnh trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước2. Quá trình hội nhập...

ISO 9001:2015 là gì?

ISO là gì? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization),...

Kiểm định và hiệu chuẩn

Dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn máy móc thiết bị của Vinacontrol mang đến cho khách hàng sự đảm bảo...

Chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc

Mặt nạ phòng độc là một trong những sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN...

Chứng nhận sản phẩm

Dịch vụ đánh giá và chứng nhận của Vucert tạo ra sự thuận tiện trong công việc kinh doanh, khi giúp...