Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

Chứng nhận ISO 27001:2013 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền tiến hành đánh giá, xác nhận mức độ phù hợp của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp trên cơ sở các yêu cầu được quy định trong ISO 27001:2013.

Thủ tục chứng nhận ISO 27001:2013

Thủ tục xin chứng nhận ISO 27001:2013 sẽ bao gồm những thành phần cơ bản sau đây:

Thành lập dự án áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO-IEC 27001 Lợi ích của hệ thống an toàn thông tin

ISO-IEC 27001 kế hoạch triển khai (Microsoft Project)

ISO-IEC 27001 Kế hoạch triển khai (Microsoft Excel)

ISO-IEC 27001-17-18 Phân tích khoảng trống- các yêu cầu cơ bản

ISO-IEC 27001 Bằng chứng áp dụng

ISO-IEC 27001 Báo cáo tiến độ

ISO-IEC 27001-17-18 Công cụ phân tích khoảng trống – Bảng câu hỏi

Bối cảnh của tổ chức, các yêu cầu và phạm vi áp dụng

Sổ tay an toàn thông tin

Trách nhiệm và quyền hạn trong hệ thống an toàn thông tin

Thư hỗ trợ điều hành

Chính sách an toàn thông tin

Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo

Hoạch định mục tiêu hệ thống an toàn thông tin

Đánh giá và quá trình xử lý rủi ro

Báo cáo đánh giá rủi ro tài sản

Báo cáo đánh giá rủi ro dựa vào viễn cảnh

Kế hoạch xử lý rủi ro

Công cụ đánh giá và xử lý rủi ro

Tuyên bố áp dụng

Quy trình phát triển năng lực an toàn thông tin

Chương trình trao đổi an toàn thông tin

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

Danh mục tài liệu ISMS

Báo cáo phát triển năng lực an toàn thông tin

Đào tạo nhận thức chung

Bảng đánh giá năng lực

Quy trình đánh giá an toàn thông tin đối với nhà cung cấp

Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích An toàn thông tin

Quy trình đánh giá nội bộ

Kế hoạch đánh giá nội bộ

Quy trình xem xét của lãnh đạo

Báo cáo đánh giá nội bộ

Chương trình đánh giá nội bộ

Kế hoạch khắc phục đánh giá nội bộ

Chương trình họp xem xét của lãnh đạo

Checklist đánh giá nội bộ

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

Sổ theo dõi sự không phù hợp và hành động khắc phục

Thẻ bảo mật thông tin

Chính sách sử dụng internet

Chính sách điện toán đám mây

Quy định về dịch vụ điện toán đám mây

Chỉ dẫn phân tách

Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và nhóm chuyên gia

Chỉ dẫn an toàn thông tin cho quản lý dự án

Chính sách đối với thiết bị di động

Chính sách làm việc từ xa

Bảng phân công nhiệm vụ

Quy trình lựa chọn nhân viên

Hướng dẫn hợp đồng tuyển dụng

Quy trình kỷ luật nhân viên

Checklist đánh giá nhân viên

Checklist đánh giá nhân viên mới

Danh sách nhân viên thời vụ & chuyển đổi vị trí

Chính sách cho phép sử dụng

Đơn xin nghỉ việc

Lưu trữ tài sản thông tin

Quy trình phân loại thông tin

Quy trình dán nhãn thông tin

Quy trình xử lý tài sản

Quy trình quản lý phương tiện lưu động

Quy trình truyền phát thông tin

Chính sách kiểm soát tài sản

Quy trình quản lý truy cập

Chính sách mã hóa

Chính sách an toàn vật lý

Tiêu chuẩn thiết kế an toàn vật lý

Quy trình làm việc trong khu vực an toàn

Quy trình truy cập trung tâm dữ liệu

Quy trình truy cập tài sản ngoại vi

Chương trình bảo dưỡng thiết bị

Quy trình vận hành

Qúa trình quản lý thay đổi

Kế hoạch quản lý năng lực hệ thống

Chính sách chống phần mềm độc hại

Chính sách sao lưu

Quy trình theo dõi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin

Chính sách phần mềm

Chính sách quản lý lỗ hổng kỹ thuật

Quy trình đánh giá lỗ hổng kỹ thuật

Hoạch định đánh giá hệ thống an toàn thông tin

Chính sách an toàn mạng

Thỏa thuận dịch vụ mạng

Thỏa thuận truyền phát thông tin

Quy trình truyền phát thông tin

Chính sách thông điệp điện tử

Bản thỏa thuận bảo mật thông tin

Thỏa thuận không tiết lộ

Yêu cầu kỹ thuật

Chính sách phát triển an toàn

Nguyên tắc kỹ thuật an toàn hệ thống

Chỉ dẫn phát triển môi trường an toàn

Checklist kiểm tra xác nhận

Chính sách bảo mật thông tin mối liên hệ với nhà cung cấp

Thỏa thuận an toàn thông tin với nhà cung cấp

Quy trình đánh giá nhà cung cấp xác đáng

Đánh giá nhà cung cấp

Bảng hỏi nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây

Quy trình đánh giá sự kiện an toàn thông tin

Quy trình phản ứng với sự cố an toàn thông tin

Quy trình ứng phó với sự cố gián đoạn hoạt động

Kế hoạch đảm bảo sự hoạt động liên tục

Chương trình thực hành và kiểm tra kế hoạch đảm bảo sự liên tục của tổ chức

Kế hoạch kiểm tra đảm bảo sự liên tục trong hoạt động

Báo cáo kiểm tra đảm bảo sự liên tục trong hoạt động

Chính sách quản lý tính sẵn sàng

Quy trinh đánh giá tuân thủ pháp lý, hợp đồng

Yêu cầu hợp đồng, chế định và luật định

Chính sách tuân thủ bản quyền và IP

Chính sách lưu giữ và bảo vệ hồ sơ

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

Vucert hỗ trợ mọi thủ tục giúp doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 27001:2013 trọn gói, nhanh chóng, cam kết 100% đạt chứng nhận.

 

 

 

 Có thể bạn quan tâm

Công nhận ISO 15189 là gì?

Công nhận ISO 15189 là gì?Công nhận ISO 15189 là một hoạt động do một tổ chức công nhận có thẩm...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm...

LỢI ÍCH ISO 15189

LỢI ÍCH ISO 15189 Nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều...

ISO 15189 LÀ GÌ?

I. ISO 15189 Là Gì?ISO 15189 (LM.15189) là Hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm y tế. ISO...

Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì?

Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì?Chứng nhận IATF 16949:2016 là một hoạt động do một tổ chức chứng...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF 16949:2016

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF...

Lợi ích của chứng nhận IATF 16949

• Sự hài lòng của khách hàngCung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ...

IATF 16949 là gì?

IATF 16949 là gì?IATF 16949 là tiêu chuẩn được biên soạn bởi Hiệp hội Ô tô Thế giới (IATF -...

Công nhận ISO/IEC 17025 là gì?

Công nhận ISO/IEC 17025 là gì?Công nhận ISO/IEC 17025 là một hoạt động do một tổ chức công nhận có...

Đào tạo - Tư vấn – Công nhận Tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn – Công nhận Tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm...

Lợi Ích của ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, chính phủ và toàn xã hội. Năng lực...

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?

I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ?1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế (do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế -...

Chứng nhận ISO 50001:2011 là gì?

Chứng nhận ISO 50001:2011 là gì?Chứng nhận ISO 50001:2011 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011- Uy...

Những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 50001 mang lại

Tiết kiệm chi phí: Sử dụng tiết kiệm năng lượng, từ đó giảm thiểu năng lượng bị hao hụt, giúp doanh...

Tiêu chuẩn ISO 50001

ISO 50001, được công bố lần đầu tiên vào năm 2011, cung cấp nền tảng vững chắc cho một hệ thống quản...

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?

Chứng nhận ISO 27001:2013 là gì?Chứng nhận ISO 27001:2013 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO 27001:2013

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO...

Lợi ích của chứng chỉ ISO 27001

Lợi ích của chứng chỉ ISO 27001 mang lạiTại sao hiện nay, chứng chỉ quản lý an toàn thông tin theo...

ISO/IEC 27001 là gì?

ISO/IEC 27001 là gì?ISO/IEC 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh...

Chứng nhận ISO 13485:2016 là gì?

Chứng nhận ISO 13485:2016 là gì?Chứng nhận ISO 13485:2016 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh dụng cụ, vật tư y tế theo ISO 13485:2016

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý áp dụng trong lĩnh vực sản...

Các lợi ích khi áp dụng ISO 13485

Các lợi ích khi áp dụng ISO 13485Thỏa mãn khách hàngĐáp ứng các yêu cầu pháp luật về chất lượng &...

Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong...

Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì?Chứng nhận ISO 45001:2018 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề...

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001?

Tiêu chuẩn ISO 45001 dựa trên Hệ thống quản lý OH&S sẽ cho phép tổ chức cải tiến kết quả hoạt động...

Tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức...

LỢI ÍCH CỦA ISO 22000?

LỢI ÍCH CỦA ISO 22000? Lợi ích của ISO 22000?10 Lợi ích của việc áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm...

Chứng nhận ISO 22000:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 22000:2018 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền tiến hành...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO 22000

Vucert cung cấp Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo ISO...

ISO 22000 là gì? Tại sao bạn cần có tư vấn ISO 22000?

ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an toàn thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 ban...

Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận ISO có thẩm quyền tiến hành...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

Hợp tác với các tổ chức chứng nhận ISO 14001:2015 uy tín nhất để đảm bảo chứng chỉ của bạn có công...

ISO 14001:2015 sẽ mang lại những lợi ích gì với doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn?

. Tạo lợi thế cạnh tranh và giá trị thương hiệu: Hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường luôn được toàn xã...

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác...

Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?Chứng nhận ISO 9001:2015 là một hoạt động do một tổ chức chứng nhận...

Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

Dịch vụ Đào tạo - Tư vấn - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

Lợi ích của ISO 9001:2015

1. Tăng uy tín và hình ảnh trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước2. Quá trình hội nhập...

ISO 9001:2015 là gì?

ISO là gì? ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization),...

Kiểm định và hiệu chuẩn

Dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn máy móc thiết bị của Vinacontrol mang đến cho khách hàng sự đảm bảo...

Chứng nhận hợp quy mặt nạ phòng độc

Mặt nạ phòng độc là một trong những sản phẩm phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN...

Chứng nhận sản phẩm

Dịch vụ đánh giá và chứng nhận của Vucert tạo ra sự thuận tiện trong công việc kinh doanh, khi giúp...